TAIZHOU BOUNCHE STROJE CO... LTD

Byť jadro dodávateľom vysokotlakové umývačky a čerpadlá!

Domov > Novinky > Obsah
Vývojový trend a rozvojový priestor vysokotlakového čistiaceho stroja na nasledujúcich 10 rokov
- May 09, 2017 -

V súčasnosti je práčka v štátnych veľkých a stredných podnikoch a veľké mestá majú podiel približne 5% a stále sa rýchlo rozvíjajú. Spoločnosti na upratovanie domácností, ako aj súkromné spoločnosti, sa zameriavajú na rastúci nový priemysel, ktorý vracia krátke a rýchle výnosy do odvetvia špičkových technológií.

Analýza prieskumu trhu zistila, že vysokotlakový čistič v domácnosti má potenciál rozvoja a má široký trh v zahraničných vyspelých krajinách vysokotlaková práčka je rodina široko používaná, takže dopyt na trhu je veľmi veľký a tam je rastúci trend. A prieskum a analýza trhu, ktoré sa nachádzajú na domácom trhu, domáci trh s vysokotlakovými pračkami je stále v štartovacom štáte, používanie vysokotlakových splachoviek bolo zriedkavé a len pre použitie veľkých a stredných podnikov. Ale s rýchlym rozvojom ekonomiky, osobitným je rýchly rozvoj automobilového priemyslu a popularita automobilu s postupným zlepšovaním životného prostredia a so zlepšením kvality životného prostredia, domáce vysokotlakové výplachové zariadenia sa rýchlo zvyšujú, dopyt na trhu sa tiež rýchlo zvyšuje.

Mikroekonomické politiky naďalej spôsobujú nízku potrebu ukladania užitočného stimulujúceho domáceho vysokotlakového čistiaceho prostriedku s rastúcim dopytom, čo viedlo ku kariére zlata; Využite výhody z toho, mnoho nových spoločností, ale aj domáce čistiace zariadenia, ale veľký počet hlavných trhových orgánov na podporu čínskeho čistiaceho zariadenia bočné rozšírenie spolu, ale aj na kariére všetok pokrok detekcie úrovne je navrhnutý. S rozvojom ekonomiky a rastúcou otvorenosťou domáceho trhu sa zdá, že diverzifikácia sa stala trendom. Inými slovami, prílivová vlna čínskych výplachov zmení povahu útoku. V tejto fáze sa rozmanitosť hodnoty tovaru a univerzálnosť aplikácie stala dominantnou výhodou čínskeho zariadenia na čistenie v budúcnosti. Výsledkom pokračujúceho rastu ekonomiky spoločnosti je aj ústredná výhoda pri kontrole dominancie obchodov.

Po prieskume zistilo, že domáci trh je hlavne kvôli nízkym trhom na trhu s obsahom technologických produktov je nízka, na požiadavku procesu nie je vysoká, tiež na celú požiadavku riadenia výroby nie je vysoká, ľahká výroba a vysokotlakové umývanie priemyslu začína neskoro v našej krajine. Naše domáce výrobky na medzery výkonnosti s medzinárodnou značkou, len na životnosť výrobku je trochu chudobná medzinárodná veľká značka, len preto, že základná technológia na výrobku je medzera s medzinárodnými značkami v Číne. A naše výrobky na náklady na suroviny a pracovnú silu je lepšia ako západná rozvinutá krajina, preto domáce značky na cenovú výhodu na obsadenie určitého podielu na domácom trhu. Preto je trh s vysokotlakovými pračkami v našej krajine veľmi široký, vývoj technológií má veľmi vysoký priestor na zdvíhanie a má veľký potenciál na rozvoj trhu. Preto je nevyhnutné zvýšiť technický obsah a urobiť vysokotlakový čistiaci stroj rôznorodý a prenosný

Ak sa zhrnieme s pokrokom súčasného svetového priemyslu s rozvojom ľudskej civilizácie, ľudia o kvalite a účinnosti civilných a priemyselných čistiacich zariadení a požiadaviek na ochranu životného prostredia stále viac vysokých, vysokotlakových čistiacich cien doma a môžu získať užívateľov Preto je tu vysokotlakový čistič v najbližších 10 rokoch v našej krajine tiež veľmi veľký rozvojový priestor.